Välkommen till Märsta begravningsbyrå!

Vi hjälper dig att skapa en minnesvärd och personlig begravning.

Startsida

Planera Begravningen

Planera

När en människa dör är det mycket som ska ordnas, planeras och tas omhand. 
Vi hjälper dig på vägen mot en lyckad begravning och till de kontakter du behöver.

Ekonomi & Juridik

EkonomiJuridik

Fakturor, avtal, bodelning och mycket mer kommer upp i samband med ett dödsfall.

En jurist är bra att få hjälp av.

Gäster & minnesstund

Har du frågor gällande begravning eller minnesstund. Vill du anmäla dig eller har du någon annan fråga?

Vi finns tillhands här och på byrån.